Investitor : “Merkur boje i lakovi”, Sombor,

Objekat:

Proizvodna hala – krovna konstrukcija objekta sa pokrivanjem, raspon 15 m površine 750m2.