Investitor : “Capriolo”, Bačka Topola,

Objekat : proizvodna hala –    ceo objekat, na čeličnim stubovima, sa pokrivanjem krova i oblaganjem zidova, raspon 20 m , površine cca 3.500 m2.